Kopaonik apartmani
Kopaonik apartmani

Privatni smeštaj na Kopaoniku

Privatni smeštaj na Kopaoniku sačinjava veliki broj vila, apartmana i soba. U našoj ponudi vile će predstavljati objekte koji poseduju i apartmane i sobe. Pod apartmanima će biti podrazumevani objekti koji poseduju samo apartmane, a pod sobama objekti koji poseduju samo sobe sa svojim kupatilom.
——————————————————————————————

VILE — objekti koji poseduju i apartmane i sobe

——————————————————————————————

APARTMANI — objekti koji poseduju samo apartmane

——————————————————————————————

SOBE — objekti koji poseduju samo sobe

——————————————————————————————

Comments are closed.